Om oss

HSB Sydost är en kooperativ medlemsorganisation och ett fullserviceföretag för bostadsförvaltning. Vi förvaltar och äger ca 650 hyreslägenheter i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Beståndet utökas kontinuerligt genom nyproduktion och förvärv.
Bli medlem och få förtur!
Genom Bospar får du förtur till en hyreslägenhet. Alla HSB Sydosts bosparare som är registrerade på www.hsbmarknad.se/sydost tillfrågas alltid i första hand. Man ska ha minst en bosparpoäng och vara medlem i HSB Sydost innan man kan intresseanmäla sig på en lägenhet för att detta ska gälla.
Info kring bospar: www.hsb.se/bospar.

 • Bosparare har förtur.

 • Medlemmar går före icke medlemmar och bosparare går före medlemmar.

 • Ungdomar 18-26 år har företräde till våra enrumslägenheter, dock har bosparare förtur.

Köpolicy

 • Registrering som bostadssökande sker på www.hsbmarknad.se/sydost.

 • Du kan registrera dig i vår bostadskö från den dagen du fyllt 17 år. Dock måste du vid förmedlingstillfället vara 18 år fyllda.

 • Vid registrering ska det anges hur många boenden som avses bo tillsammans, inklusive vuxna och barn samt inkomstuppgift. För att upprätthålla en god boendemiljö har vi ett maxantal boenden per bostad.

 • Du erhåller en köpoäng per dag och den räknas från första registreringsdagen.

 • Är du boende hos oss och registrerad på www.hsbmarknad.se/sydost erhåller du dubbla köpoäng.

 • Köpoäng är personliga och kan ej överlåtas eller räknas ihop med någon annan persons. Det är heller inte möjligt att slå ihop poäng från flera bosparare till en och samma person.

 • När du tackar ja till en lägenhet och skriver på ett hyresavtal nollställs dina kö- och dina bosparpoäng. Om pengarna står kvar på ditt poänggrundande konto finns bosparpoängen kvar att nyttja för förtur till nyproducerad bostad. Detta innebär att du kan ha olika många bosparpoäng för turordning till nyproducerad bostad och till hyresrätt.

 • I övrigt görs, vid ledig lägenhet efter urval, individuell prövning.

Krav på godkännande av hyresgäst

 • Du ska kunna uppvisa egen inkomst som motsvarar tre gånger hyran. Egen inkomst kan t ex vara: inkomst från arbete, A-kassa/försäkringskassa, studiemedel från CSN, eller pension. Socialbidrag, barnbidrag eller motsvarande försörjningsstöd godkänns inte som inkomst.

Du måste vara 18 år fyllda för att skriva under ett hyresavtal.

 • Du får inte ha betalningsanmärkningar, skuld hos Kronofogdemyndigheten eller aktuella skulder hos HSB Sydost eller annan fastighetsägare.

 • Du som söker får inte ha någon annan bostad. Om sådan finns ska detta boende avslutas. Detta ska kunna styrkas innan kontraktsskrivning och vara klart innan inflytt.

 • Kreditupplysning tas på samtliga våra blivande hyresgäster och denna genomförs innan du blir erbjuden visning på en lägenhet.

 • Du får tacka nej till högst fem erbjudanden på ett halvår, därefter görs en förfrågan först ett halvår senare. Blir du erbjuden att gå på en visning eller en lägenhet och inte svarar likställs detta med att du svarar nej.

Byte av lägenhet inom ett bostadsområde

För att flytta inom något av våra bostadsområden krävs att man har bott i sin nuvarande lägenhet minst 3 år. Dock tas hänsyn till om det finns beaktningsvärda skäl såsom förlorad arbetsinkomst, skilsmässa, tillökning eller samboskap, rörelsehinder/funktionshinder. Även här gäller tre månaders uppsägningstid. Du kan inte byta lägenhet med en aktuell skuld till HSB Sydost. Denna måste då regleras först innan byte är möjligt.

Att hyra ut i andrahand

För att få hyra ut din lägenhet i andrahand måste du ha tillstånd från oss på HSB Sydost. Detta gör du genom att lämna in en skriftlig ansökan till oss.
 • Andrahandsuthyrning beviljas endast om beaktningsvärda skäl föreligger.

 • Beviljas ansökan är det på max 6 månader per ansökningstillfälle, totalt max 1 år.

 • Förstahandskontraktet kan ej under några omständigheter överlåtas till andrahandshyresgästen. Alla förstahandskontrakt tilldelas via vår bostadskö där bosparare och medlemmar har förtur.

 • Efter godkänd andrahandsupplåtelse tecknas avtal mellan hyresvärden och förstahandshyresgästen som anger villkoren för andrahandsupplåtelsen.

Uppsägning

Uppsägningstiden för bostad är, om inget annat anges på hyreskontraktet, tre kalendermånader.
I samband med uppsägning av lägenhet gäller samma uppsägningstid på samtliga avtal som på lägenheten. Hyr du till exempel även en garageplats avslutas detta avtalet samtidigt som lägenhetsavtalet. I övrigt är det följande uppsägningstider som gäller, om inget annat står på hyreskontraktet:

Förråd/lokal 9 månader
Garageplats 9 månader
Carport 3 månader
P-plats 1 månad

Uppsägning vid dödsfall

Vid uppsägning av dödsbo gäller särskilda uppsägningsregler. Uppsägningstiden är en kalendermånad, men detta förutsätter att lägenheten sägs upp skriftligt inom en månad efter dödsfallet. Annars gäller tre månaders uppsägningstid. Beställ ett dödsfallsintyg och släktutredning påwww.skatteverket.se. På denna framgår vilka personer som har möjlighet att skriva på en uppsägning av lägenheten. Skriftlig uppsägning från samtliga dödsbodelägare tillsammans med dödsfallsintyg och släktutredning, samt eventuella fullmakter, lämnas eller skickas till HSB Sydost.

Blanketter

Alla blanketter hittar du på HSB Portalen www.hsbportalen.se i vänster menyn under övrigt hittar du alla blanketter under rubriken dokument.

Kontakt

Kundtjänst
kundtjanst.sydost@hsb.se
010-451 30 00

Hyresadministration
hyresadm2@hsb.se

Växjö
Förvaltare/bovärd
bovardvaxjo@hsb.se

Kalmar
Bovärd
bovardkalmar@hsb.se

Karlskrona
Bovärd
bovardkarlskrona@hsb.se


Om cookies

En cookie är som en liten textfil som lagras i din dator. Cookies används av flera webbplatser för att ge besökaren tillgång till funktioner, förbättra interaktion och underlätta navigering.

hsbmarknad.se sparar endast en cookie när du loggar in i syfte att du skall kunna nå dina personliga sidor. Denna cookie skapas varje gång du loggar in och raderas varje gång du loggar ut. Den innehåller ingen personinformation utan endast en rad tecken som fungerar som en nyckel för vår databas.

De flesta tekniska plattformar, likaså den hsbmarknad.se baserar sig på, använder cookies. Dessa används endast för den tekniska plattformen och innehåller ingen användarinformation.

hsbmarknad.se kräver att cookies är aktiverade i webbläsaren för att det skall gå att logga in och kunna anmäla intresse för lägenheter.